Mời bạn bè. Nhận ngay Hoa hồng hấp dẫn

BitFx365 cung cấp hai chương trình ưu đãi khi bạn mời người khác cùng tham gia.

Thứ nhất, Chương trình giới thiệu cho tất cả người dùng. Bạn có thể kiếm tiền hoa hồng từ những người dùng khác đăng ký bằng Mã mời của bạn. Thông tin chi tiết tại đây https://bitfx365.com/start-earning-commission/

Thứ hai, Chương trình Cộng tác viên (affiliate) dành cho những người có ảnh hưởng, ví dụ người quản lý cộng đồng, nhà giao dịch nổi tiếng, người làm YouTube, v.v. Không phải ai cũng có thể tham gia chương trình. Bạn phải:

  1. được chứng thực bởi một cộng tác viên hiện tại, hoặc
  2. bạn có một cộng đồng hoặc trang web với lưu lượng truy cập tốt

Bạn phải viết thư tới Support_en@bitfx365.com hoặc đăng ký ở cuối trang.

Hoa hồng cho cộng tác viên sẽ dựa trên hệ thống phân cấp. Nếu bạn là Cộng tác viên Chuyên nghiệp, bạn có thể được hưởng 3.75% từ khối lượng giao dịch quyền chọn của những người được mời trực tiếp của bạn, hoặc 50% phí mở được tạo ra từ giao dịch CFD của họ. Bên cạnh đó, đối với toàn bộ hệ thống ở bên dưới tuyến dưới của bạn, bạn cũng có thể nhận được 0.75% từ tổng khối lượng quyền chọn và 10% phí mở giao dịch CFD của họ.

Những Cộng tác viên Cấp độ 1, nằm trực tiếp bên dưới Cộng tác viên Chuyên nghiệp, sẽ được hưởng 3% khối lượng giao dịch quyền chọn từ những người được mời trực tiếp của họ, hoặc 40% phí mở được tạo ra từ CFD. Đồng thời, đối với toàn bộ hệ thống ở bên dưới tuyến dưới của anh ấy (Cộng tác viên cấp 2), anh ấy cũng có thể nhận được 0.75% tổng khối lượng quyền chọn và 10% phí mở giao dịch CFD của họ.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến Cấp 4. Bảng dưới đây sẽ hiển thị tỷ lệ hoa hồng cho các cộng tác viên ở mỗi cấp.

Bạn cần phải đạt được các yêu cầu để giữ cấp độ cộng tác viên như được hiển thị trong bảng trên. Người dùng giao dịch hàng tháng sẽ được ghi nhận là người dùng dưới hệ thống đó, bất kể ở cấp độ nào, và có ít nhất một giao dịch sử dụng USDT, BTC hoặc ETH trong Quyền chọn hoặc Hợp đồng. Giao dịch bằng USDX KHÔNG được tính.

Nếu không đạt yêu cầu trong 2 tháng liên tục, bạn sẽ bị hạ cấp độ. Yêu cầu và quản lý cộng tác viên có thể thay đổi theo sự thay đổi của chính sách hoặc điều kiện thị trường.

BitFx365 cũng có quyền loại bỏ các cộng tác viên có hành vi không được chấp nhận, bao gồm:

  • giả mạo người dùng đang hoạt động
  • kiếm hoa hồng bằng các phương tiện không phù hợp
  • cạnh tranh không phù hợp với các cộng tác viên khác của BitFx365
  • các hành vi gây tổn hại đến danh tiếng của BitFx365

 

Scroll to Top